בראש של מוש

"נואשנו מהפוליטיקאים. השינוי יבוא רק מהעם – צריך להחזיר לעם את השליטה על החקיקה"

אז מהי בעצם חוקה?
המנגנון שמפעיל את המדינה.
המושג חוקה הוא בעצם
1.הסכמות כלליות של האזרחים
2.הסכם של האזרחים מול הממשלה שקמה

חוקה היא עקרונות הייסוד שלנו – על מה אנחנו מסכימים בתור קהילה שחייה ביחד?
רשויות המדינה איך הן מתפקדות? איך הממשלה עובדת דרך חוק ייסוד הממשלה?
איך הכנסת עובדת דרך חוק ייסוד הכנסת? איך מערכת המשפט עובדת לפיי חוק ייסוד השפיטה?.

אז היום יש כללי הסכמה לגבי חוקי המשחק האלה?
מי כתב אותם? כללי המשחק היום נכתבו על ידי הפוליטיקאים.
הציווי היחידי שישנו במגילת העצמאות זה שב- 10 באוקטובר 1948 תכונן חוקה לישראל
ואז המועצה הזמנית/ הכנסת הזמנית תפורק וייבחרו נציגים לפי המבנה החוקתי החדש.
הדבר הזה איננו נעשה. לכן מכיוון שהתקנון איננו נעשה, הפוליטיקאים מנהלים את חוקי המשחק לפי איך שהם מתנהלים.

למה זה איננו נעשה? למה לא כוננה חוקה?
יצאו למלחמות אם היינו צריכים לעבוד לפי מנגנון מוסדר מסוכם עם מערכת ביקורת מסודרת
כל הבקרה והמבקרים במדינה ממונים ע"י מבוקרים ראש הממשלה ממנה את המבקר שלו,
ראש העירייה את המבקר שלו, השופטים יש להם ביקורת פנימית זאת אומרת שהמערכת של הביקורת איננה
אז הרבה יותר קל לעבוד שאין לך מערכת של ביקורת או מערכת של איזונים.

איך יבוא השינוי? הפוליטיקאים הם אלו ששולטים בכללי המשחק
והם אלו שיכולים לשנות אותם והם אלו שגם לא רוצים לשנות אותם
אז איך שוברים את הפרדיגמה הזאת?
בשביל לשבור את הפרדיגמה השאלה מי כותב אותו?
הפוליטיקאים לכן צריך שהאזרחים יכתבו את החוקה.
בשביל שזה יקרה צריך להעביר תשתית לשני חוקים:
1.כל חוק ייסוד שעובר שינוי או נחקק מחויב במשאל עם.
2. חקיקה אזרחית- תן לציבור להציע הצעות לשינוי ולתיקון פני המדינה.
אזרחים יוכלו להעלות הצעות חקיקה כשמגיעים לרמה מסוימת של תמיכה במערכת
ומשם הם יעברו לדיון של הפרלמנט ומשם אם הוא לא מאשר זה יעבור למשאל עם.

איך "אזרחים כותבים חוקה" יגרמו לפוליטיקאים שמחזיקים כל-כך הרבה כוח ביד
לוותר עליו ולהעביר חזרה את השליטה לאזרחים?
אנחנו כבר לא מחכים. אם עד היום אמרנו צריך חקיקה אזרחית
אנחנו היום לא מחכים אנחנו מייצרים את זה בפועל.
דיברנו עם הכנסת, עם כולם שם, זה לא קורה כי אנחנו מבלבלים את השכל והם לא מקשיבים.
אבל הבעיה שלנו זה לא הם הבעיה שלנו זה הציבור שהולך לכיוון הפרד ומשול.
אנחנו מקימים ומפתחים אתר של חקיקה אזרחית שיגיעו לשמה 2- 3 מיליון איש
ויסכימו ביחד על סט של הסכמות בוא נראה פוליטיקאי שלא יעשה את זה.