בראש של מוש

פרשיית השבוע: לשכת הגישור

פרשיית השבוע: לשכת הגישור

לשכת עורכי הדין הוא גוף שמאגד את פעולות עורכי הדין בישראל, מכוח חוק.
לדאוג לרווחת עורכי הדין בישראל – זה הברור והמובן מאליו.
מה שלא ברור מאליו והרבה אנשים לא יודעים הוא – שללשכה יש זכות מוגדרת בחוק לחוות דעה על הצעות חוק.
וגם – הלשכה מוסמכת לעסוק בגישורים ובוררויות.

למה כל זה חשוב?
כי השינויים המבוקשים במערכת המשפט ראוי שיעשו מתוך הסכמה.
הסכמה מבטאת דיון, התפשרויות, קבלת האחר, והכי חשוב היא תביא לתמיכה ציבורית רחבה ולכן יהיה קל להעבירה בציבור.

אבל מה עושים, כאשר שני צדדים מתחפרים בעמדותיהם ומסרבים להתדיין.
מצב קלאסי להפניית הצדדים לגישור.
ומי יגשר, אתם שואלים?

נכון, לשכת עורכי הדין. הרי יש לה סמכות בחוק לעסוק בגישור.
אז מדוע שלשכת עורכי הדין לא תהיה הגוף שינסה ליצור דיאלוג ודוח שיח בין מערכת המשפט לממשלה?
ומדוע שהלשכה לא תהיה הגוף שינסה לגשר בין הצדדים, כדי להגיע להסכמה?

הרי עורכי הדין מכירים היטב את מערכת המשפט ומכירים היטב את החוקים.

מתבקש, לא?
אולי היתה כאן הזדמנות שהתפספסה, גם להשפיע על החקיקה וגם להעלות את קרנה של לשכת עורכי הדין.

שלכם,
מוש חוג'ה, עורך דין
יו"ר "אנחנו"